HomeAcademic Calendar

Academic Calendar

Deep Springs Academic Calendar

2023-2024 Academic Year

2023 Incoming Students Arrive for Orientation: Fri Jun 30 by 6pm

Term 1 – Summer Seminar: Mon Jul 3 – Thu Aug 17, 2023

Break: Fri Aug 18 – Mon Aug 28

Term 2 – Fall Semester, Part I: Tue Aug 29 – Thu Oct 12, 2023

Break: Fri Oct 13 – Mon Oct 23

Term 3 – Fall Semester, Part II: Tue Oct 24 – Thu Dec 14, 2023

Break: Fri Dec 15 – Sun Jan 7

Term 4 – Spring Semester, Part I: Mon Jan 8 – Fri Feb 23, 2024

Break: Sat Feb 24 – Sun Mar 10

Term 5 – Spring Semester, Part II: Mon Mar 11 – Fri Apr 26, 2024

Break: Sat Apr 27 – Mon May 6

Term 6 – Summer Term: Tue May 7 – Thu Jun 20, 2024

DS22 Graduation: Sat Jun 22 2024

2024-2025 Academic Year

2024 Incoming Students Arrive for Orientation: Fri Jun 28 by 6pm

Term 1 – Summer Seminar: Mon Jul 1 – Thu Aug 15, 2024

Break: Fri Aug 16 – Mon Aug 26

Term 2 – Fall Semester, Part I: Tue Aug 27 – Thu Oct 10, 2024

Break: Fri Oct 11– Mon Oct 28

Term 3 – Fall Semester, Part II: Tue Oct 29 – Thu Dec 19, 2024

Break: Fri Dec 20 – Sun Jan 12

Term 4 – Spring Semester, Part I: Mon Jan 13 – Fri Feb 28, 2025

Break: Sat Mar 1 – Sun Mar 16

Term 5 – Spring Semester, Part II: Mon Mar 17 – Fri May 2, 2025

Break: Sat May 3 – Mon May 12

Term 6 – Summer Term: Tue May 13 – Thu Jun 26, 2025

DS23 Graduation: Sat Jun 28 2025